انعکاس اتفاقات مهم در فضای مجازی

انعکاس اتفاقات مهم در فضای مجازی

انعکاس رفتار و حرکت مسئولین، بازدیدها و ... در خبر، توییتر و وبلاگ مردمی